Director medical – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ConstanţaDirector medical

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanţa

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanţa organizează concurs, în baza O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul unităţii din bd. Ferdinand nr. 100, în data de 21.01.2019, ora 10.00, proba scrisă, in data de 23.01.2019, ora 10.00, susţinerea proiectului de specialitate, în data de 23.01.2019, ora 13.00. interviul de selecţie pentru ocuparea postului de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

–        au domiciliul stabil în România;

–        nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

–        au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

–        sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

–        sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;

–        au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

–        curs de management/management sanitar/manager de proiect – orice modalitate de formare profesională, inclusiv maşter.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul unităţii până la data de 11.01.2019, ora 14.00.

Anunţul de concurs, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul spitalului http://infectioaseconstanta.ro, secţiunea informaţii şi anunţuri – resurse umane – angajări şi promovări.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. – RP şi la tel. 0241.484519, ora 12.00-14.00.

Apply for this Job