Director medcial – Spitalul Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” LuduşDirector medcial

Spitalul Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” Luduş

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” Luduş, Judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de director medical .

Pentru a ocupa postul vacant candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele criterii generale și specifice, conform prevederilor O.M.S nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 Criteriile generale :

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 Criteriile specifice :

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul va consta într-o probă scrisă , susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție se va organiza conform calendarului următor:

 • până la 28 mai 2019, ora 15:30, depunerea dosarelor de concurs;
 • 05 iunie 2019, ora 10:00, proba scrisă;
 • 05 iunie 2019, ora 13,30, susținerea proiectului de specialitate
 • 05 iunie 2019, ora 14,00, susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere , bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc ” Dr.Valer Russu” Luduș și pe site-ul spitalului www.spital-ludus.ro.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc ”Dr.Valer Russu” Luduş, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20, Judeţul Mureş sau la  telefon 0265411889, interior 13.

descarca: anunt-posturi.gov_.ro-dir.med_..doc 36KB DOC

Apply for this Job