Director îngrijiri – Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, județul DâmbovițaDirector îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, județul Dâmbovița

5 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște având sediul în Târgoviște, str. T. Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcției (postului vacant) de director de îngrijiri.

Criterii specifice de participare la concurs:

  • îndeplinește condițiile prevăzute în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 148/22.01.2020, art. 3 alin (3), lit. c), respectiv:
    • sunt asistenți medicali generaliști principali;
    • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
    • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, astfel:

Depunerea dosarelor 05.02.2020 -19.02.2020, între orele 08.00 – 11.00
Selecția dosarelor 20.02.2020, ora 13.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților 20.02.2020
Susținerea probei scrise 27.02.2020, între orele 10.00 -13.00
Susținerea proiectului de specialitate 27.02.2020, începând cu ora 14.00
Susținerea interviului de selecție 27.02.2020, după susținerea proiectului de specialitate
Afișarea rezultatului concursului (proba scrisă + proiect de specialitate + interviu de selecție) 27.02.2020

În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, respectiv 19.02.2020.

Candidații vor depune dosarul de concurs între orele 08.00 – 11.00, la Spitalul Județean de Urgentă Târgoviște.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la secretariatul comisiei de concurs, respectiv dna Gherasoiu Daniela, șef birou – Biroul Salarizare Organizare, la telefon 0372/614.600 sau 0245/631.582, interior 1825 sau pe site-ul unității spitaldb.ro.

descarca: Anunturi-personal-contractual-pt-sediu-si-internet-2020-Serviciul-Evenimente-publice.pdf 112KB PDF

Apply for this Job