Director general adjunct – Ministerul Finanțelor PubliceDirector general adjunct

Ministerul Finanțelor Publice

10 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: aplicaţii tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel de bază;
 • cunoaşterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – nivel mediu;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 10 septembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările şi completările ulterioare aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 din 9 mai 2008;
2. Hotărârea de Guvern nr. 1470/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice;
4. Strategia de administrare a datoriei publice guvernamnetale pe termen mediu;
5. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificările şi completările ulterioare;
6. Manualul privind deficitul şi datoria guvernamentală (Implementare ESA 2010) – ediţia 2016;
7. ESA 2010 Sistemul European de Conturi;
8. Constituţia României, republicată;
9. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea privind Codul de conduită a funcţionarilor publici nr. 7/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job