Director financiar-contabil – Spitalul Orășenesc Cugir, județul AlbaDirector financiar-contabil

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

10 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul in localitatea Cugir, strada Nicolae Bălcescu nr.5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Financiar-Contabil, funcție specifică Comitetului Director, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din O.M.S.

nr.284/12 februarie 2007 privind ocuparea funcțiilor specific comitetului director din spitalelor publice, cu modificări și completări ulterioare.

  • Denumirea postului – director financiar-contabil – post vacant contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului: 07.12.2021, ora 10.00, la sediul institutiei;
  • susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului: 08.12.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
  • interviul de selecţie: 08.12.2021, ora 12.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este: 25.11.2021, ora 15.00.

Date contact: compartiment juridic, telefon: 0358.401.249.

Apply for this Job