Director financiar – contabil – Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din DrăgășaniDirector financiar – contabil

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, judeţul Vâlcea organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director financiar – contabil.

Concursul se va desfasura la sediul spitalului din Municipiul Drăgășani, str.Dr. Bagdasar nr.2, astfel:

  • în data de 17.09.2018, începand cu ora 11.00: proba scrisă;
  • în data de 18.09.2018, începand cu ora 10.00: susţinerea orală a proiectului de specialitate;
  • în data de 19.09.2018, ora 10.00- interviul de selecţie.
  • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.09.2018.

La concurs se pot inscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criteriile specifice sunt urmatoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Bibliografia specifica pentru concurs si temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate, metodologia proprie de desfasurare a concursului vor fi afişate la sediul spitalului si pe site.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.    Pentru relaţii suplimentare va puteti adresa Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” din Dragasani, telefon: 0250/812.201, 02, 03, 04, interior 110.

descarca: Anunt-concurs-Director-financiar-contabil.pdf 3.18MB PDF

Apply for this Job