Director financiar contabil – Spitalul Județean de Urgență TârgovișteDirector financiar contabil

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

30 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște având sediul în Târgoviște, str. T. Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcției (postului vacant) de director financiar contabil.

Criterii specifice de participare la concurs:

a) îndeplinește condițiile prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, astfel:

Selecția dosarelor 14.02.2020, ora 12.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților 14.02.2020
Proba scrisă 21.02.2020, între orele 10.00-13.00
Susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție 21.02.2020, începând cu ora 13.30
Afișarea rezultatelor concursului (proba scrisă + proiectul de specialitate + interviul de selecție) 21.02.2020

În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, respectiv 14.02.2020.

Candidații vor depune dosarul de concurs între orele 08.00 – 11.00, la Spitalul Județean de Urgentă Târgoviște.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la secretariatul comisiei de concurs, respectiv dna Gherasoiu Daniela, șef birou – Biroul Salarizare Organizare, la telefon 0372/614.600 sau 0245/631.582, interior 1811 sau pe site-ul unității spitaldb.ro.

Apply for this Job