Director financiar-contabil – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba luliaDirector financiar-contabil

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia

5 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia, cu sediul în Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23, Alba lulia, județul Alba, cod fiscal 4613342’telefon 0258/820.825, fax 0258/835.729, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății și cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, organizează, în perioada 08.12.2021 – 13.12.2021, concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice prevăzute de Ordinul nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concuraul/examenul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba lulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, și va cuprinde următoarele probe de evaluare, care se vor susține la următoarele date:

  • test-grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică postului – 08.12.2021, ora 11.00;
  • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului -13.12.2021, ora 10.00;
  • interviul de selecție -13.12.2021, ora 13.00.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.11.2021, ora 15.00.

Relații suplimentare se pot obține de luni până vineri, orele 09.00-14.00, de la personalul Serviciului resurse umane si relații cu publicul, tel. 0258/820.825, interior 146/164.

Apply for this Job