Director financiar contabil – Spitalul General C.F. din BrașovDirector financiar contabil

Spitalul General C.F. din Brașov

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a. nr. 392 din data de 15 aprilie 2019,

Spitalul General CF, cu sediul în Brașov, Str. 15 noiembrie nr. 60, județul Brașov, amână desfășurarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de director financiar contabil din data de 6 mai 2019, ora 10.00, în data de 13 mai 2019. ora 10.00. Toate probele urmând a se desfășură în aceeași zi.

Menționăm că anunțul inițial a apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. nr. 352 din data de 5 aprilie 2019.

Spitalul General C.F. din Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 60, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 modificată si completată de H.G. nr.1027/ 2014 și O.U.G. nr. 90/2017 în cadrul instituției.

Denumirea postului:

  • 1 post contractual vacant de director financiar contabil, absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic, vechime de cel puțin 2 ani în specialitatea studiilor, deținător al certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite in domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu, perioadă determinată, în cadrul Spitalului General C.F. Brașov/comitet director.

Concursul se va desfășura la sediul unității din Bd. 15 Noiembrie nr. 60, în data de 6 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă, ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate, respectiv ora 15.00 – susținerea interviului.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18 aprilie 2019, ora 16.00, la sediul Spitalului General C.F. Brașov – Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.

Relații suplimentare, precum și bibliografia se primesc la sediul unității sau la telefon 0268/475.949, interior 104.

Apply for this Job