Director financiar contabil – Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din RomanDirector financiar contabil

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman

11 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, str. Ion Nanu nr. 4, judeţul Neamţ organizează concurs/ examen pentru ocuparea unei funcţii specifice comitetului director financiar contabil.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu nu fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate eorespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru director financiar contabil:
    • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
    • au minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examemil pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director a unităţii se va organiza în data de 08,01.2018. ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 11.01.2018, ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecţie, Ia sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.12.2017, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae“, Roman, şi se publică pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, str. Ion Nanu nr. 4, telefon 0233/765.090, fax 0233/765.090, e-mail: salarizare.spsnroman@gmail.com.

Apply for this Job