Director financiar-contabil – Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, Județul SuceavaDirector financiar-contabil

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, Județul Suceava

4 februarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, Județul Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și cu prevederile Ordinului 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr, 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în Siret, Str. 9 Mai nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen în data de 26.02.2021, ora 09.00, pentru postul vacant de director financiar-contabil.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalenta în. profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor,
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 12 februarie 2021 – 18 februarie 2021, ora 14,00 – depunerea dosarelor;
 • 26 februarie 2021, ora 10.00 – susținerea probei scrise;
  • ora 13.00 – susținerea proiectului de specialitate;
  • ora 14.00 – interviul de selecție;
  • ora 16.00 – afișare rezultat final.

Proba scrisă, prezentarea proiectului de specialitate și interviul de selecție pentru concursul organizat în data de 26.02.2021, se var susține la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Șiret.

Informații suplimentare se pot obține pe pagina oficială a Spitalului de Psihiatrie Cronici Șiret, Biroul R.U.N.O.S., tel./fax: 0230/280.061, telefon: 0230/280.551 și e-mail psihiatriesiret@yahoo.com, persoană de contact – jr. Stoica Anca-Mibaela, consilier juridic.

Apply for this Job