Director financiar contabil – Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, județul AlbaDirector financiar contabil

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, județul Alba

21 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director;

  • director financiar contabil.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 pet (2) din H.G. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

  • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință nr. 110, a Consiliului Județean Alba, situată în Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, astfel;

  • proba scrisă va avea loc în data de 15.07.2019, ora 10.00:
  • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 16.07.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05.07.2019, ora 15.30, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumofliziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.sanatoriultbcaiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

Apply for this Job