Director financiar-contabil – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu", OradeaDirector financiar-contabil

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Oradea

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Oradea, organizează Ia sediul unităţii – Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, judeţul Bihor-concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director financiar-contabil.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere se depune până în data de 12.11.2018, ora 14.00, la secretariatul spitalului, str. Corneliu Coposu nr. 12.

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică funcţiei – 20.11.2018, ora 09.00;
  • susţinerea proiectului de specialitate – 21.11.2018, ora 09.00;
  • interviul de selecţie – 21.11.2018, ora 12.00.

Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, se afişează la avizierul unităţii din Oradea, str. C. Coposu nr. 12 şi pe site-ul unităţii www.scmo.ro.

Alte infomiaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0359 803800, int. 103 şi www.scmo.ro (180.636)

Apply for this Job