Director financiar-contabil – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu MureşDirector financiar-contabil

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

27 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, organizează în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de ocupare a funcţiei de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director.

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Locul desfăşurării concursului – la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş din str. Gh. Marinescu nr. 50, sala de Protocol, etajul I, având următorul calendar de desfăşurare:

  • 23.05.2018 – proba scrisă ora 10.00;
  • 24.05.2018 – susţinerea proiectului de specialitate, ora 10.00;
  • 25.05.2018 – interviul de selecţie ora 10.00.

Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei organizatoare din Târgu Mureş, str, Gh. Marinescu nr. 50, etaj I, camera 4107 (Biroul Organizare), în perioada 02.05.2018 – 15.05.2018, zilnic (de luni până vineri), între orele 13.00 – 15.30.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul de specialitate şi bibliografia pentru concurs se găsesc la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare la Biroul Organizare (camera 4107) sau telefon 0265/212.111, interior 462 – persoana de contact secretarul comisiei de concurs, avizier sau site-ul http://www.spitalmures.ro.

Apply for this Job