Director financiar – contabil – Spitalul Clinic C.F. ConstanţaDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic C.F. Constanţa

23 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic C.F. Constanţa organizează, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 2S4/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director din spitalele publice, modificat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 954/2017. pentru:

• 1 post de director financiar – contabil, cu studii superioare de lunga durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic, cu cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor, pe o durată determinată de 3 ani.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs este 13.11.2017, ora 15.00.

  • Concursul va cuprinde următoarele probe:
    • test grilă în data de 27.11.2017, ora 10.00;
    • susţinerea proiectului de specialitate în data de 28.11.2017, ora 10.00;
    • susţinerea interviului de selecţie în data de 29.11.2017. ora 13,00.

Relaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute de la Biroul Resurse Umane, la telefon 0241485358.

 

Apply for this Job