Director financiar- contabil – Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-NapocaDirector financiar- contabil

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-Napoca

2 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-Napoca organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical al Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările şi modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca, stabileşte următoarele:

Denumirea postului vacant – director financiar- contabil.

Criteriile specifice:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Locul de depunere al dosarului de concurs – Serviciul R.U.N.O.S., sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36.

Calendarul concursului:

 • termen de depunere a dosarului – 14.05.201818.05.2018, ora 14.30;
 • verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie) – 21.05.2018, ora 9.00;
 • susţinerea concursului/examenului de către candidaţi:
  • test-grilă/lucrare scrisă04.06.2018, ora 9.00;
  • susţinerea proiectului de specialitate – 06.06.2018, ora 12.30;
  • interviul de selecţie – 08.06.2016, ora 15.00;
 • afişarea rezultatelor finale – 08.06.2018, ora 16.00.

Locul de depunere al dosarului de concurs: – Serviciul KUNOS, sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Marian Ana, şef Serviciu RUNOS, telefon: 0264/450.669, mail: concurs@iocn.ro.

Apply for this Job