Director financiar- contabil – Spitalul de Boli Cronice CâmpeniDirector financiar- contabil

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

25 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Spitalul de Boli Cronice Câmpeni în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006. actualizată şi ale Ord. M.S. nr. 954/2017, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crisan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, CIF 4331104, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului vacant de director financiar- contabil.

Condiţii pentru ocuparea postului:

  • nivelul studiilor – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, ai diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • domeniul studiilor – economic;
  • vechime în specialitatea postului – 2 ani.

Calendar

  • Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 27.11.2017, ora 10.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
  • Susţinerea proiectului va avea loc în data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
  • Interviul de selecţie va avea loc în data de 29.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
  • Înscrierile se fac până la data de 17.11.2017 inclusiv, ora 15.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crisan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258/771.582.

Tematica concursului, bibliografia, fişa postului, documentele necesare înscrierii şi alte informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul http://www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro/anunturi.html şi la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal/R.U.N.O.S al unităţii sau la tel./fax 0258/771.582, între orele 07.00 – 15.00.

Apply for this Job