Director financiar contabil, director medical (2 posturi) – Spitalul Orășenesc RupeaDirector financiar contabil, director medical (2 posturi)

Spitalul Orășenesc Rupea

9 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Rupea, județul Brașov, organizează în data de ora 10.00. la sediul din Rupea. Str. Republicii nr. 128, județul Brașov, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul Comitetului Director, conform Ordinului 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice:

 • postul de director financiar contabil – poziția 2 în statul de funcții aprobat;
 • postul de director medical – poziția 3 în statul de funcții aprobat.

Condiții generale de înscriere la concurs pentru candidați:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice de înscriere la concurs pentru candidați:

 • pentru directorul medical:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru directorul financiar-contabil:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență sau echivalentă în profil economic
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune la secretariatul spitalului in perioada 25.10.2019, ora 14.00.

Calendar de organizare a examenului:

 • 31.10 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 31.10 22019, ora 15.00, susținerea proiectului de specialitate;
 • 31.10 2019, ora 17.00, interviul cu candidații.

Relații suplimentare se pot obține de la responsabil R.U.N.O.S., ing. Hetrea Maria, telefon 0733 919 586 sau manager, dr. Lariu Adina, telefon 0733919569.

Apply for this Job