Director executiv și șef serviciu ( 2 posturi) – Primăria Municipiului TulceaDirector executiv și șef serviciu ( 2 posturi)

Primăria Municipiului Tulcea

11 ianuarie 2019

Primăria Municipiului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante de:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru director executiv, gradul II;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 7 ani;
 • pentru șef serviciu, gradul II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (inginerie civilă sau ingineria instalațiilor);
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Tulcea, str. Păcii nr. 20, Județul Tulcea, telefon 0240/511.440 sau 0240/515.760, interior 208,e-mail: resurseumane@primaria-tulcea.ro.

Apply for this Job