Director executiv – Primăria Orașului Buhuși, Județul BacăuDirector executiv

Primăria Orașului Buhuși, Județul Bacău

6 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Buhuși, Județul Bacău, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buhuşi, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta în ştiinţe economice;
  • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 septembrie 2019, ora 109:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii nr. 5, Județul Bacău, cam. 10, telefon 0234/261.220, 0372.897.995, e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro

Apply for this Job