Director executiv – Primăria Municipiului Vaslui


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Director executiv

Primăria Municipiului Vaslui

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, de conducere vacante, de Director executiv – în cadrul Direcţiei de Gospodărie Urbană.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile inginerie civilă, inginerie electrică specializarea căi ferate drumuri şi poduri, inginerie urbană şi dezvoltare rurală, construcţii civile industriale şi agricole, ingineria mediului, electronică de putere şi acţionări electrice;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 aprilie 2017, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 mai 2017, ora 12.00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Spiru Haretnr. 2, telefon 0235/310999, int. 161.

Apply for this Job