Director executiv – Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul SuceavaDirector executiv

Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava

16 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de director executiv – Direcția Poliție Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe administrative;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice din care promovează: minimum 3 ani;
  • cunoștințe de operare PC – nivel bază, atestate cu certificat ECDL Start.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 20 august 2018, ora 10:00: probă interviu;

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, telefon 0230/561.140.

Apply for this Job