Director executiv – Primăria Municipiului GiurgiuDirector executiv

Primăria Municipiului Giurgiu

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă, de director executiv al Direcţiei Tehnice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • absolvenţi de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul administraţie publică;
  • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute de fişa postului;
  • să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor, exercitării funcţiei publice de conducere de director executiv de 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din Giurgiu, șos. București nr. 49-51, Județul Giurgiu, telefon 0246/213.587, interior 138.

Apply for this Job