Director executiv – Primăria Municipiului Aiud, judeţul AlbaDirector executiv

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba

3 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Municipiului Aiud.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura dc știință: științe economice;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă, echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 noiembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul  Primăriei Municipiului Aiud, judeţul Alba, Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13, e-mail resurse@aiud.ro.

Apply for this Job