Director executiv I II – Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4Director executiv I II

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere de director executiv, clasa I, grad profesional II, în cadrul Direcției Relații Interinstituționale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare 7 ani.
  • Condiții de studii/specializări/perfecționări/experiență necesare ocupării funcției publice de conducere:
  • absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
  • absolvent de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 ianuarie 2019, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 11 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 din București, bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, telefon 021/335.92.30, interior 145.

Apply for this Job