Director executiv – Consiliul Judeţean GalaţiDirector executiv

Consiliul Judeţean Galaţi

11 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Director executiv adjunct al Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (6) lit b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 mai 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 11 mai 2018, ora 10:00: proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC;
  • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 14 iunie 2018, ora 14:00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Bibliografia pentru concurs, formularele de înscriere, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Galaţi – Serviciul de Management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236.302.501 şi 0236.462.409.

Apply for this Job