Director executiv adjunct – Primăria Municipiului Craiova, județul DoljDirector executiv adjunct

Primăria Municipiului Craiova, județul Dolj

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Craiova, județul Dolj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante, de director executiv adjunct al Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Rectificare conform MO, partea a III-a, nr. 739/25.07.2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza nr. 7, telefon 0251/416.235, interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job