Director executiv adjunct (28 posturi) – Direcţiile de Sănătate Publică Arad, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Braşov, Bacău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, laşi, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, BucureștiDirector executiv adjunct (28 posturi)

Direcţiile de Sănătate Publică Arad, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Braşov, Bacău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, laşi, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, București

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de de director executiv adjunct – sănătate publică al Direcţiilor de Sănătate Publică Arad, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Braşov, Bacău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, laşi, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea şi pentru funcţia de director executiv adjunct sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină;
 • să deţină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialităţile: sănătate publică, epidemiologie, igienă şi medicina muncii;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul ministrul sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curaţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi ametodelor de evaluare de evaluare a derulării şi eficineţei procesului de sterilizare.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modifcările şi completările ulterioare.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job