Director economic – Serviciul de Ambulanță Județean AlbaDirector economic

Serviciul de Ambulanță Județean Alba

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea nr. 157/2019, organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice Moților nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 și O.M.S. comitetului director de director economic.

Criteriile specifice de participare la concurs:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Data și ora susținerii fiecărei probe;

  • în data de 08.07.2019, ora 12.00, proba scrisă;
  • în data de 10.07.2019, ora 12.00, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  • în data de 11.07.2019, ora 12.00 – interviul de selecție.

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.06.2019, ora 12.00.

Toate probele se desfășoară la sediul S.A.J. Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 55.

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității din str. Calea Moților, nr. 83 și pe site-ul unității www.ambulantaalba.ro.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la sediul S. A. J. Alba, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0258/834.211, fax 0258/834211, persoana de contact – Fenișer Ana, secretar al comisiei de concurs.

Apply for this Job