Director economic – Serviciul de Ambulanță al Județului ClujDirector economic

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 55, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 și O.M.S. nr. 157/2019 organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director economic.

Criteriile specifice de participare la concurs:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Data și ora susținerii fiecărei probe:

  • în data de 08.07.2019, ora 10.00, proba scrisă;
  • în data de 10.07.2019, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  • în data de 11.07.2019, ora 10.00 – interviul de selecție.

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.06.2019, ora 12.00.

Toate probele se desfășoară la sediul S.A.J. Cluj.

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității din str. Horea nr. 55 și pe site-ul unității www.sajcluj.ro.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la sediul S.A.J. Cluj, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0264/407.009, fax 0264/433.240, e-mail runos@sajcluj.ro, persoana de contact – dna. ec. Costin Livia, secretar al comisiei de concurs.

Apply for this Job