Director de îngrijiri – Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din BârladDirector de îngrijiri

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad

16 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, Județul Vaslui, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, a O.M.S. nr. desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat prin O.M.S. nr. 954/2017 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri.

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).
 • Criterii specifice:
  • sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  • au cel puţin 5 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 martie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 martie 2018, ora 12.00: susţinerea proiectului de specialitate;
 • 26 martie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, str. Republicii nr. 300, Județul Vaslui, telefon 0235/416.440, interior 147, e-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com.

Apply for this Job