Director de îngrijiri – Spitalul Județean de Urgență SlatinaDirector de îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Slatina

6 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 5, județul Olt, organizează concurs în data de 08.01.2020, la sediul spitalului, pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din comitetul director al spitalului.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de director de îngrijiri:

  • sunt asistenți medicali generaliști principali;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire;
  • au competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc.

Dosarele se primesc până în data de 30.12.2019, ora 16.00, conform art. 4, alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare sunt afișate la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, stt. Crișan nr. 5, și pe site-ul www.spjslatina.ro

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, telefon 0349/802.550.

Apply for this Job