Director de îngrijiri – Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul DoljDirector de îngrijiri

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul Dolj

13 februarie 2020

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj, organizează în baza O.M.S. nr. 284/2007, în perioada 11.03.2020 – 12.03.2020, la sediul unității din comuna Poiana Mare, Str. Gării nr. 40, concurs pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul Dolj.

Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, temele cadru pentru proiectul de specialitate și bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Str. Gării nr. 40, județul Dolj și pe pagina de internet a unității www.spitalpoianamare.ro.

înscrierile la concurs se fac în perioada 14.02.2020 – 28.02.2020, între orele 08.00 – 15.30, la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare. Str. Gării nr. 40, județul Dolj, Serviciul R.U.N.O.S., dna Vasile Anca-Mihaela, persoană desemnată cu asigurarea secretariatului concursului.

Nivelul studiilor si vechime:

  • sunt asistenți medicali generaliști principali;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire;

* în cazul spitalului nostru, de monospecialitate, la concursul pentru ocuparea postului de director de îngrijiri pot participa și asistenți medicali în specialitatea psihiatrie, care au cel puțin 2 ani vechime ca asistent medical principal și sunt absolvenți de învățământ universitar de hmgă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul de selecție cuprinde:

  1. studierea dosarului de înscriere – etapă eliminatorie – comunicare rezultate în 02.03.2020;
  2. concursul propriu-zis, cu următoarele probe de evaluare;
  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 11.03.2020, ora 10.00;
  • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 12.03.2020, ora 10.00;
  • interviul de selecție în data de 12.03.2020, ora 13.00;
  1. publicarea rezultatelor concursului – 12.03.2020.

Relații suplimentare se pot obține și pe siteul instituției www.spitalpoianamare.ro sau la telefon 0251/235.299.

Apply for this Job