Director de îngrijiri – Spitalul Clinic Judeţean dc Urgenţă Târgu MureşDirector de îngrijiri

Spitalul Clinic Judeţean dc Urgenţă Târgu Mureş

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, organizează în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de ocupare a funcţiei de director de îngrijiri din cadrul Comitetului Director.

Nivelul studiilor şi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

  •  sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  •  au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Locul desfăşurării concursului – la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş din str. Gh. Marinescu nr. 30, sala de Protocol, etajul I, având următorul calendar de desfăşurare:

  • 25.04.2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  •  26.04.2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate;
  •  27.04.2018, ora 10.00 – interviul de selecţie.

Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul Instituţiei organizatoare din Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. 1, camera 4107 (Biroul Organizare) în perioada 02.04.2018 – 17,04,2018, zilnic (de luni până vineri), între orele 13.00 – 15.30.

Modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul de specialitate şi bibliografia pentru concurs se găsesc la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare – Biroul Organizare (camera 4107) sau telefon 0265-212111, int. 462 – persoana de contact – Sabău Lidia, secretarul comisiei de concurs, avizier sau site-ul www.spitalmures.ro.

Apply for this Job