Director de îngrijiri – Spitalul Clinic de Recuperare IaşiDirector de îngrijiri

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

30 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director – director de îngrijiri, post aprobat prin Ordinul nr. 284/2007.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, astfel:

 • 21.11.2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 26.11.2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate;
 • 26.11.2018, ora 12.00 – interviul de selecţie.

Condiţii de înscriere:

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenţi medicali generalişti principali;
 • au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE DIRECTOR ÎNGRIJIRI

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia (Ordinul nr. 1410/2016);
 3. Legea nr. 53 din 2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 5. OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
 6. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice;
 7. OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu completările şi modificările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 9. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Juridic al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, până la data de 13.11.2018, ora 12.00.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs; Nica Gabriela – consilier juridic în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi; tel. 0740/904.022.

descarca: anunt-comitet-director-GOV.docx 204KB DOCX

descarca: File.pdf 1.4MB PDF

descarca: bibliografie-dir-ingrijiri-II.docx 197KB DOCX

Apply for this Job