Director de îngrijiri – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București,Director de îngrijiri

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București,

9 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, București, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director, conform O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologici cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată:

  • director de îngrijiri.

Criterii specifice pentru ocuparea postului, conform O. M.S. nr. 284/2007:

  • sunt asistenți medicali gcneraliști principali;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, dna. Stela Popescu, Serviciu RU.N.O.S., în perioada 10.10.2019 – 23.10.2019, între orele 09.00 – 14.30.

Proba scrisă va avea loc în data de 31.10.2019, începând cu ora 09.00.

Susținerea proiectului de specialitate va avea loc în data de 31.102019, începând, cu ora 12.00.

Interviul de selecție va avea loc în data de 31.10.2019, începând cu ora 14.00, la sediul Institutului din București, Șos. Fundeni nr, 252, sectorul 2.

Mai multe informații pot fi obținute la tel. 021227.11.25, pe site-ul www.iob.ro și la avizierul institutului.

Apply for this Job