Director de asistent șef – Serviciul de Ambulanță al Județului ClujDirector de asistent șef

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 55, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 și O.M.S. nr. 157/2019 organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de asistent șef.

Criteriile specifice de participare la concurs:

  • sunt asistenți medicali generaliști principali;
  • au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;
  • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management

Data și ora susținerii fiecărei probe:

  • în data de 08.07.2019 ora 10.00, proba scrisă;
  • în data de 10.07.2019 ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  • în data de 11.07.2019 ora 10.00, interviul de selecție.

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.06.2019, ora 12.00.

Toate probele se desfășoară la sediul S.A..J. Cluj.

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității din str. Horea nr. 55 și pe site-ul unității www.sajcluj.ro.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la sediul S.A.J. Cluj, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0264/407.009, fax 0264/433.240, e-mail runos@sajcluj.ro, persoana de contact – dna. ec. Costin Livia, secretar al comisiei de concurs.

Apply for this Job