Director, asistent șef (4 posturi) – Serviciul de Ambulanță Județean SălajDirector, asistent șef (4 posturi)

Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj

4 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director vacante – personal contractual, funcții de conducere, după cum urmează:

Director medical

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • Sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management,

Director economic

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Director tehnic

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profilul tehnic;
 • au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Asistent șef

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Data și susținerea fiecărei probe sunt:

 • 28.10.2019, ora 10.00 – proba scrisă,
 • 31.10.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • 01.11.2019, ora 10.00 – interviul de selecție,

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 18.10.2019 ora 12.00.

Toate probele se desfășoară la sediul S.A.J. Sălaj

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității din Zalău, str. S. Bărnuțiu nr. 67. și pe site-ul unității www.ambulanta.sj.ro.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, se pot obține la sediul S.A.J. Sălaj, Compartimsntul R.U.N.O.S., telefon nr. 0260 615558 persoană de contact – referent – Deac Daniel, secretar al comisiei de concurs.

Apply for this Job