Director al Consiliului – Universitatea de Vest din TimişoaraDirector al Consiliului

Universitatea de Vest din Timişoara

12 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu Carta Universității de Vest din Timișoara, respectiv art. 11 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea de Vest din Timișoara anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de director al Consiliului de studii universitare de doctorat (C.S.U.D.), pentru mandatul 2020-2024, concurs ce va avea loc în perioada 17 ianuarie 2022 -19 ianuarie 2022, la sediul central al Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4, județul Timiș.

Candidaturile se depun în perioada 10 ianuarie 2022 -14 ianuarie 2022, la Registratura Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Județul Timiș.

La concursul pentru ocuparea postului de director al C.S.U.D. se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, camera 151, județul Timișoara, telefon 0256/592.159, e-mail: vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro.

Apply for this Job