Director (2 posturi) – Ministerul EconomieiDirector (2 posturi)

Ministerul Economiei

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director şi director adjunct ai Direcţiei politici industriale, competitivitate şi transport energie din cadrul Ministerului Economiei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinte inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office) – nivel mediu.
  • cunoaşterea limbii engleze/franceze – nivel mediu;
 • director adjunct:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinte inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office) – nivel de bază.
  • cunoaşterea limbii engleze/franceze – nivel de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 15 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru functia publică de conducere de director:
Constitutia Romaniei
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completările ulterioare;
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificarile si completările ulterioare;
Hotărârea nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Programul de guvernare din 29 iunie 2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496/29.VI.2017 –Masurii 1. Economie. Politici Industriale
Hotărârea nr. 1510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale
Hotărârea nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi
Hotărârea nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina
Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014 – 2020, http://www.economie.gov.ro
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată – Valorificarea deşeurilor
Ordonanţa nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, cu modificarile si completările ulterioare
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 , modificată şi completată prin Legea nr. 127/2014, cu modificările şi completările ulterioare Titlul I, Capitolul I – Transportul energiei electrice, art. 30- 42, Titlul II, Capitolul I –Transportul Gazelor naturale art. 125 -133
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională.
Pentru functia publică de conducere de director adjunct:
Constitutia Romaniei
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completările ulterioare;
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificarile si completările ulterioare;
Hotărârea nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Programul de guvernare din 29 iunie 2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496/29.VI.2017 –Masurii 1. Economie. Politici Industriale
Hotărârea nr. 1510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale
Hotărârea nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi
Hotărârea nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina
Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014 – 2020, http://www.economie.gov.ro
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată – Valorificarea deşeurilor
Ordonanţa nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, cu modificarile si completările ulterioare
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 , modificată şi completată prin Legea nr. 127/2014, cu modificările şi completările ulterioare Titlul I, Capitolul I – Transportul energiei electrice, art. 30- 42, Titlul II, Capitolul I –Transportul Gazelor naturale art. 125 -133
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job