Contabil , referent (2 posturi) – Comuna Dolheşti


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Contabil , referent (2 posturi)

Comuna Dolheşti

7 iulie 2017

Comuna Dolheşti, judeţul Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

• contabil, consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;
• referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol şi Stare civil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

a) pentru contabil, consilier, clasa I, grad profesional asistent:
studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă;
2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; Rectificare (Conform M.O. nr. 1013/17.07.2017, partea a III-a).: „1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;”
cunoştinţe de operare/programe pe calculator nivel foarte bun.

b) pentru referent, clasa III, grad profesional debutant:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia şi relaţii suplimentare se obţin Ia sediul Primăriei Comunei Dolheşti. localitatea Dolheşti, judeţul Iaşi la numărul de telefon 0232.321.800.

Apply for this Job