Consilieri superiori (6 posturi) – Garda Forestieră FocşaniConsilieri superiori (6 posturi)

Garda Forestieră Focşani

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Garda Forestieră Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcţia de Control al Regimului Silvic şi Activităţii Cinegetice, Compartimentul de Control al Aplicării Regimului Silvic şi al Trasabilităţii Materialelor Lemnoase:
  • 2 funcţii publice de execuţie, consilieri, clasa I, grad profesional superior: (Id-uri post 442863 şi 442865);
 • Compartimentul Control al Activităţii de Vânătoare:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior: (Id post 445331);
 • Birou Garda Forestieră Judeţeană Buzău:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior: (Id post 390342);
 • Birou Garda Forestieră Judeţeană Vaslui:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior: (Id post 442868);
 • Serviciul financiar – contabil, juridic şi administrative, Compartiment investiţii şi achiziţii:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior: (Id post 442867).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea silvicultura şi/sau exploatări forestiere;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
 • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
 • cunoaşterea în detaliu a legislaţiei silvice şi cinegetice precum şi cunoştinţe solide privind legislaţia generală, aptitudini de desfăşurare a unor activităţi complexe, grad ridicat de iniţiativă şi creativitate, capacitate sporită de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţii, operativitate şi eficienţă în efectuarea lucrărilor, corectitudine şi fidelitate, capacitate pentru asigurarea lucrului în echipă şi în mod independent, abilităţi de comunicare;
 • disponibilizate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii, pentru delegări frecvente în ţară, dispuse ierarhic, în vederea efectuării de inspecţii şi controale;
 • posesor permis de conducere auto categoria B.
 • pentru candidatul declarat “admis” se va solicita promovarea evaluării de integritate conform prevederilor art.6 alin(S) din O.U.G. nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gărzii Forestiere Focşani şi la nr. de telefon, 0237/232231, int.17, Compartiment Resurse Umane.

Apply for this Job