Consilieri – Garda Forestieră FocşaniConsilieri

Garda Forestieră Focşani

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Garda Forestieră Focşani, judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de specialitate silvică:

 • I.    Direcţia de Control al Regimului Silvic şi Cinegetic pentru următoarele 3 funcţii publice de execuţie vacante de specialitate silvică după cum urmează:
  • A.    Compartimentul de Control al Aplicării Regimului Silvic şi al Trasabilităţii Materialelor Lemnoase
   • 1 funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional principal; (ID post 445328);
  • B.    Compartimentul Control al Activităţii de Vânătoare
   • 1 funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional principal; (ID post 445332);
  • C.    Compartiment instrumente informatice, baze de date statistice, raportări:
   • 1 funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional principal; (ID post 445335);
 • II.    Direcţia Implementare şi Avizare pentru următoarele 3 funcţii publice de execuţie vacante de specialitate silvică, după cum urmează:
  • Compartimentul consultanţă, asistenţă de specialitate, cadastru, inventar forestier, amenajări silvice, programe de finanţare şi vânătoare
   • 3 funcţii publice de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional principal; (ID post 442861, ID post 445330, ID post 445347 );
 • III. Birou Garda Forestieră Judeţeană Vaslui pentru următoarea funcţie publică de execuţie vacantă de specialitate silvică, după cum urmează:
  • 1 funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional principal; (ID post 445343).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea silvicultură şi/sau exploatări forestiere;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
 • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
 • cunoaşterea în detaliu a legislaţiei silvice şi cinegetice precum şi cunoştinţe solide privind legislaţia generală, aptitudini de desfăşurare a unor activităţi complexe, grad ridicat de iniţiativă şi creativitate, capacitate sporită de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţii, operativitate şi eficienţă în efectuarea lucrărilor, corectitudine şi fidelitate, capacitate pentru asigurarea lucrului în echipă şi in mod independent, abilităţi de comunicare;
 • disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii, pentru delegări frecvente în ţară, dispuse ierarhic, în vederea efectuării de inspecţii şi controale;
 • posesor permis de conducere auto categoria B.
 • pentru candidatul declarat „admis” se va solicita promovarea evaluării de integritate conform prevederilor art. 6 alin (5) din O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, cu modificările si completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Focşani, Str. Republicii nr. 5, judeţul Vrancea, telefon: 0237/232.231, interior 17.

Apply for this Job