Consilieri (9 posturi) – Primăria Oraşului SovataConsilieri (9 posturi)

Primăria Oraşului Sovata

5 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Sovata, Judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 • Compartimentul Administraţia Publică, Juridic şi Evidenţă Domeniului public şi privat:
  • consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post).
 • Compartimentul Buget Contabilitate şi Resurse Umane:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post).
 • Biroul Tehnic, Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional debutant (1 post).
 • Compartimentul investiţii, lucrări publice şi urmărirea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post).
 • Serviciul Financiar, Compartimentul impunere, impozite si taxe locale şi urmărirea încasărilor şi contractelor de închirieri şi concesionări:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post).
 • Compartimentul autorizări şi control al activităţii economice şi de transport:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post).
 • Compartiment executare silită a persoanelor fizice şi juridice:
  • consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional debutant (1 post).
 • Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi a construcţiilor:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post).
 • Birou Cadastru, Agricultură şi Gestionarea serviciilor de utilităţi publice:
  • consilier, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă astfel:
 • Compartimentul Administraţia Publică, Juridic şi Evidenţa Domeniului public şi privat:
  • consilier juridic, în domeniul de licenţă – drept.
 • Compartimentul Buget Contabilitate şi Resurse Umane:
  • consilier, în domeniul de licenţă: economic, informatică.
 • Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice:
  • consilier, în domeniul de licenţă: drept, administraţie publică, economic.
 • Compartimentul investiţii, lucrări publice şi urmărirea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare:
  • consilier, în domeniul de licenţă: drept, administraţie publică, economic.
 • Compartimentul impunere, impozite şi taxe locale şi urmărirea încasărilor şi contractelor de închirieri şi concesionări:
  • consilier, în domeniul de licenţă: economic, drept, administraţie publică.
 • Compartimentul autorizări şi control al activităţii economice şi de transport:
  • consilier, în domeniul de licenţă: economic, drept, administraţie publică.
 • Compartiment executare silită a persoanelor fizice şi juridice:
  • consilier juridic, în domeniul de licenţă – drept;
 • Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi a construcţiilor:
  • consilier, în domeniul de licenţă: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, inginerie urbană şi dezvoltare regională.
 • Birou Cadastru, Agricultură şi Gestionarea serviciilor de utilităţi publice:
  • consilier, în domeniul de licenţă: în specializarea agronomie, horticulturii, măsurători terestre şi cadastru, urbanism, inginerie civilă, inginerie urbană şi dezvoltare regională.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior).
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani (consilier, clasa a I-a, grad profesional principal).
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum | an (consilier, clasa a I-a, grad profesional asistent).
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Primăria Oraşului Sovata, str. Principală, nr. 155, camera 4, Registratură, Judeţul Mureş, telefon 0265/570.218.

Apply for this Job