Consilieri (3 posturi) – Primăria Municipiul TurdaConsilieri (3 posturi)

Primăria Municipiul Turda

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiul Turda, Județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier I/superior – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Compartiment Management Proiecte;
 2. consilier I/asistent – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Compartiment Management Proiecte;
 3. consilier I/principal – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier I/superior – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Compartiment Management Proiecte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă;
  • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier I/asistent – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Compartiment Management Proiecte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie şi management;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier I/principal – Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale – Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă psihologie, specializarea psihologic;
  • minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 15 şi camera 48, Județul Cluj, telefon 0264/317.199.

Apply for this Job