Consilieri (3 posturi) – Instituţia Prefectului - Judeţului ConstanțaConsilieri (3 posturi)

Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situaţii de urgenţă şi cooperare internaţională;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului juridic-achiziţii;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Structurii de securitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situaţii de urgenţă şi cooperare internaţională:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de limba engleză dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii – nivel mediu.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului juridic-achiziţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Structurii de Securitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologie informaţională, matematică, cibernetică statistică şi informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator- dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 ianuarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, cam 226, telefon 0241/617.788, interior 29113.

Apply for this Job