Consilieri (3 posturi) – Consiliul Județean VasluiConsilieri (3 posturi)

Consiliul Județean Vaslui

12 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii Publice, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul managementul calităţii;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul dezvoltare locală, management proiecte şi informare europeană (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
  • domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice/ştiinţc administrative – consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul managementul calităţii;
  • domeniul ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul dezvoltare locală, management proiecte şi informare europeană;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:
  • minimum 5 ani – pentru postul de consilieri I, principal;
  • minimum 9 ani – pentru postul de consilier, I, superior.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iunie 2017, ora 09:30: proba scrisă;
 • 15 iunie 2017, ora 09:30: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, telefon 0235/361.089, interior 218, e-mail: personal@cjvs.eu.

Apply for this Job