Consilieri (2 posturi) – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilieri (2 posturi)

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov

14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar  vacante, după cum urmează:

 1. consilier grad profesional superior în cadrul Serviciului Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES;
 2. consilier grad profesional superior în cadrul Serviciului Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES – CSV Zonală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durară, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină veterinară,
  •  vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.
 •  Consilier, clasa I, grad profesional superior Serviciul Controlul Oficial Sănătate Animală:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină veterinară,
  • vechime in specialitatea studiilor – minim 9 ani.  

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2017: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor llfov, Bucureşti, bd. Ion lonescu de la Brad nr. 8, sectorul 1, telefon 021/269.33.09, interior 112.

 • Angajator: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov
 • Tip angajator: No Categories
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:

Apply for this Job