Consilieri (2 posturi) – Consiliul Județean VasluiConsilieri (2 posturi)

Consiliul Județean Vaslui

24 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Disciplina în Construcții din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Disciplina în Construcții din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 iunuie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, telefon 0235/361.089, interior 113, e-mail: personal@cjvs.eu.

Apply for this Job