Consilier superior și consilier principal – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor IalomiţaConsilier superior și consilier principal

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa

31 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice, vacante de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, grad profesional superior:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină veterinară, domeniul de licenţă medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.
 • consilier, grad profesional principal:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale;
  • ramura de ştiinţă medicină, domeniul de licenţă sănătate, specializarea medicină;
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare/ tehnologia prelucrării produselor agricole/controlul şi expertiza produselor alimentare;
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, specializarea inginerie economică în agricultură;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 decembrie 2018, ora 10.00: interviul.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din str. Lacului nr. 12, Slobozia, Județul Ialomiţa telefon: 0243/232.069, interior 236.

Apply for this Job